Propozycje tras przedmiotowych po Poznaniu:
Dostępne są tylko w wersji CD

POZNAŃ KRÓLEWSKI

„1000 LAT DZIEJÓW POZNANIA”

DZIEJE NIEMCÓW W POZNANIU -Od lokacji miasta do współczesnych Bambrów

„NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY” - Śladami poznańskich organiczników po mieście

ŚWIĘTY POZNAŃ - wyznania religijne i miejsca kultu religijnego w poznaniu poprzez wieki

OD PIASTOWSKIEGO GRODU DO "FESTUNG POSEN" - historyczne fortyfikacje Poznania.

REZYDENCJE POZNANIA I OKOLIC

WIELCY POZNANIACY I MIEJSCA Z NIMI ZWIĄZANE

KOMU I ZA CO? POZNAŃSKIE POMNIKI I ICH DZIEJE


REZERWACJA WYCIECZKI
ZAMAWIANIE WYKŁADÓW I PREZENTACJI
ZAMAWIANIE STRON INTERNETOWYCH LUB MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

 

[+] Autorzy
[+] Kontakt
Copyright © KulTour.pl 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
[<] wróć
[x] zamknij