OBCY W POZNANIU
Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej

Pod redakcją: Armina Mikos von Rohrscheidt


Spis treści książki:

Wprowadzenie ................................................................................................. 5 

CZĘŚĆ I Poznań a turystyka kulturowa 

Stanisław Kandulski 
Miasto jako destynacja turystyki kulturowej na przykładzie Poznania..................................12 

Armin Mikos v. Rohrscheidt, Izabela Wyszowska 
Poznań: miasto, ludzie i przestrzeń kultury. Zarys dziejów............................................. 25 

Armin Mikos v. Rohrscheidt 
Potencjał turystyczno-kulturowy Poznania i okolic .......................................................77 

Karolina Buczkowska 
Kim są polscy turyści kulturowi na Starym Rynku w Poznaniu? 
Prezentacja profilu na podstawie badań ATLAS .......................................................... 94 


CZĘŚĆ II Na poznańskich przykładach: formy i metodyka współczesnego przewodnictwa miejskiego 

Izabela Wyszowska 
Metodyka współczesnego przewodnika miejskiego .................................................... 110 

Armin Mikos v. Rohrscheidt 
Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta ................................ 139 

Rafał Urbanowicz 
Zwiedzanie fabularyzowane w Poznaniu? 
Plan marketingowy dla kulturowego przewodnictwa miejskiego ..................................... 184 

CZĘŚĆ III Każdemu - jego Poznań czyli: "obcy" i przewodnicy 

Przemysław Buryan, Andrzej D. Ohde 
Polskie grupy turystyczne w Poznaniu .................................................................... 206 

Armin Mikos von Rohrscheidt 
Niemcy w Poznaniu ......................................................................................... 223 

Paulina Ratkowska 
Hiszpanie w Poznaniu ....................................................................................... 239 

Oleksiy Artyshuk 
Turyści rosyjskojęzyczni w Poznaniu...................................................................... 251 

Maria Piechowicz 
Francuzi jako turyści w Poznaniu .......................................................................... 265 

Paulina Ratkowska 
Turyści anglojęzyczni w Poznaniu.......................................................................... 274 

Magdalena Bilińska, Jan Olczykowski 
Włosi w Poznaniu............................................................................................ 287 

Armin Mikos v. Rohrscheidt, Paulina Ratkowska 
Turyści pochodzenia żydowskiego w Poznaniu .......................................................... 303 

CZĘŚĆ IV Organizacja turystyki: poznańskie przedsięwzięcia i produkty 

Marek Piasta 
Wybrane działania miasta Poznania i innych podmiotów na rzecz turystyki w mieście............ 316 

Oleksiy Artyshuk 
Pakiety indywidualne w turystyce miejskiej. Poznań: analiza stanu i potrzeb...................... 338 

Armin Mikos v. Rohrscheidt 
Poznańskie muzea w kontekście standardów i potrzeb współczesnej turystyki kulturowej....... 362 

Przemysław Buryan 
Poznańskie eventy kulturalne jako impulsy dla turystyki kulturowej ................................. 405 

Armin Mikos v. Rohrscheidt 
Poznań: Atuty i słabości oraz dylematy i szanse miasta jako ośrodka turystyki kulturowej........ 424 

Informacje o autorach ...................................................................................... 456