O nas

Poznań

Projekty

Szkolenia

Kontakt
Polski Deutsch Русский
Kursy i szkolenia
Polecamy
Kurs walut:   EUR:   USD:   GBP:   RUR:   UAH:
Wykłady i prelekcje

   W celu popularyzacji treści kulturowych i edukacyjnych oferujemy naszym partnerom: uczelniom, firmom, stowarzyszeniom i instytucjom, także profesjonalnie przygotowane i zawierające elementy multimedialne wykłady, prelekcje i prezentacje tematyczne, dotyczące Polski, Niemiec, Ukrainy, Austrii, Białorusi i Rosji. Załączone w tym dziale tematy prelekcji i referatów są projektami gotowymi, które można przeprowadzić w każdej chwili i dowolnym miejscu, po ustaleniu terminu. Ponadto oferujemy, w zależności od potrzeb konkretnych projektów edukacyjnych czy zainteresowań określonych grup odbiorców usług turystycznych, także wykłady i prezentacje monograficzne na inne tematy, wiążące się z dziejami państw, krajów i narodów, które są głównym obiektem naszych zainteresowań, ich kulturą, społeczeństwami, regionami, aktualnymi realiami i problemami. W tej dziedzinie, dzięki współpracy z kompetentnymi specjalistami gwarantujemy naszym Partnerom najwyższą jakość usług. Zamówione tematy opracowujemy i przygotowujemy do prezentacji w krótkich terminach i przeprowadzamy zajęcia także w umówionym czasie i miejscu.

TEMATY GOTOWYCH WYKŁADÓW I PRELEKCJI:

WYKŁADY I PRELEKCJE Z KULTUROWYCH DZIEJÓW POLSKI
„POLACY I WIELU INNYCH – o narodach i grupach etnicznych w dawnej Polsce.”
KATOLICYZM, PRAWOSŁAWIE, JUDAIZM I ... UNIA BRZESKA – o współżyciu i konfliktach religii i wyznań w historycznej Polsce wschodniej”
„KRÓLEWSCY TATARZY ALBO ... ISLAM W POLSCE – o przodkach polskich muzułmanów”
„SZTETLE”, CHASYDZI I KLEZMERZY – żydowska religia i jej kultura materialna w Polsce”
„MONASTERY, LITURGIA I IKONY – o prawosławiu i jego materialnej kulturze w Polsce”
„POLSKI KATOLICYZM o jego genezie i istocie”
„LUDOWA RELIGIJNOŚĆ W POLSCE: dzieje, sanktuaria, formy wyrazu. W co właściwie wierzą Polacy?”
„MNIEJSZOŚCI NARODOWE I GRUPY ETNICZNE W DZISIEJSZEJ POLSCE”
„NIE TYLKO MIECZEM – NIEMCY W POLSCE. O tysiącletnich dziejach niemieckiej obecności w polskiej historii, kulturze i gospodarce. Ludzie, wspólnoty, dzieła. Konflikty i integracja.”


WYKŁADY I PRELEKCJE Z POLITYCZNYCH DZIEJÓW POLSKI

„POWSTANIE MONARCHII PIASTOWSKIEJ” – o początkach polskich dziejów”
„POLSKA PIASTÓW – Od podziału dzielnicowego do Unii z Litwą 1386”
„RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW” – o losach dwóch narodów w jednym państwie w XV-XVIII wieku”
„MIASTA I LOKACJE MIEJSCKIE W POLSCE – historyczna geneza polskich miast. Cechy różnych typów lokacji i praw miejskich, czynniki wspierające i hamujące ich wzrost.”
„ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ” – Polacy bez własnej państwowości 1795-1918”
„OD WSKRZESZENIA PAŃSTWA DO LUDOWEJ RZECZPOSPOLITEJ 1918-1945” 
„POLSKA MIĘDZY 1945 A 1989 – reżim komunistyczny, opór i wielki zwrot historii”
„JAK POLACY OBALILI MUR – „Solidarność” od powstania do zwycięstwa”
„POLSKA DZIŚ: Polska w EU – wyzwanie czy szansa?” 


WYKŁADY I PRELEKCJE O ZYDACH POLSKICH:

„ŻYDZI W POLSCE” – siedem wieków we wspólnym domu”
„JAK ŻYDZI PRZYBYLI DO POLSKI – o początkach i historycznym rozwoju diaspory żydowskiej w Polsce”
„WASZE ULICE – NASZE KAMIENICE” – o żydowskich fabrykantach i wielkomiejskich elitach w XIX-wiecznej Polsce”
„ŚWIAT „SZTETLÓW” – małomiasteczkowi Żydzi, ich życie codzienne i obyczajowość.”
„CHASYDZI, CADYKOWIE I JESZYBOTY” – żydowska pobożność, teologia i historyczne ruchy religijne na polskim terytorium.”
ANTYSEMITYZM I JEGO RODZAJE – o powodach i dziejach antysemityzmu”
„MAKABRYCZNE „OSTATECZNE ROZWIĄZANIE – ETAPY I MIEJSCA ZBRODNI – unicestwienie polskich żydów przez nazistów 1939-1945”
„ŻYDZI PO HOLOKAUŚCIE – o obecności Żydów i ich kultury w dzisiejszej Polsce”


WYKŁADY I PRELEKCJE O KRAJACH, REGIONACH I MIEJSCOWOŚCIACH:

„PRUSY WSCHODNIE, WARMIA I MAZURY – niemiecko-polska historia”
„POLSKA – SPOTKANIE Z PRZYRODĄ” – rzadkie krajobrazy, gatunki zwierząt i roślin w Polsce”
„ŚLĄSK – SKARBIEC WIELU IMPERIÓW – o dziejach regionu w sercu Europy.”
„KRÓLEWSKI KRAKÓW i jego mieszkańcy przez stulecia”
„ŚWIATOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE w Polsce – obiekty z list UNESCO na naszym terytorium”
„WARSZAWA: CHWAŁA, RUINA, ODBUDOWA – zmienna historia pewnej stolicy”
„GDAŃSK – PERŁA W RÓŻNYCH KORONACH – dzieje miasta, które wszyscy chcieli mieć”
„POZNAŃ – „Pole bitwy narodów” i przykład udanej integracji”.
„WROCŁAW – prawdziwie europejska historia”
„NIEMCY JAKO CEL TURYSTYKI KULTUROWEJ I EDUKACYJNEJ -
Regiony, obiekty i tematy, propozycje tras, ceny i partnerzy, instytucje wspierające.”
„AUSTRIA JAKO CEL TURYSTYKI KULTUROWEJ I EDUKACYJNEJ 
Regiony, Obiekty i tematy, propozycje tras tematycznych, ceny i partnerzy.”
„POLSKA JAKO CEL PODRÓZY KULTUROWYCH I EDUKACYJNYCH
Regiony, obiekty i tematy, propozycje tras tematycznych, ceny i partnerzy.”
„KIJÓW – JAK ROSŁO MIASTO” 
Dzieje rozwoju substancji miejskiej Kijowa - jego zabytki i osobliwości
„ROMAŃSKI SZLAK PIASTOWSKI W WIELKOPOLSCE I KUJAWACH -
Najstarsze budowle na pierwotnych terenach wczesnopiastowskiej monarchii. Historia, architektura i sztuka czasu chrystianizacji Polski.”
„UKRAINA WCZORAJ I DZIŚ - dzieje narodu i geneza współczesnego państwa, zarys aktualnych problemów kraju i profil społeczeństwa.”


WYKŁADY I PRELEKCJE BIOGRAFICZNE:

„MIKOŁAJ KOPERNIK- życie i dzieło”
„LUDZIE NIEMIECKIEGO WROCŁAWIA przez stulecia”
„NIEMCY I AUSTRIACY w Krakowie i Galicji”
„JAN PAWEŁ II POLAK – o drodze z Polski do tiary”


INNE WYKŁADY: 

„WĘZŁOWE PUNKTY NIEMIECKIEJ HISTORII. O Wydarzeniach i procesach, które stworzyły naród niemiecki.”
„NARODOWE I ETNICZNE MNIEJSZOŚCI W DZISIEJSZEJ ROSJI – zarys historii kontynentalnego kolonializmu i aktualny przegląd narodów i grup.”
„ZWIAZEK MIAST JAKO EUROPEJSKA POTĘGA. Z Dziejów Hanzy i jej wybranych członków w Niemczech i Polsce.”
„KOŚCIOŁY WSCHODNIE WCZORAJ I DZIŚ. Na drogach podziału, prześladowania i zmartwychwstania. A może sztucznej reanimacji?”
„ZAKON NIEMIECKI (Krzyżacy) – decydujące punkty historii”

 
Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij