O nas

Poznań

Projekty

Szkolenia

Kontakt
Polski Deutsch Русский
Kursy i szkolenia
Polecamy
Kurs walut:   EUR:   USD:   GBP:   RUR:   UAH:
Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Szkolenie teoretyczno warsztatowe

Adresaci szkolenia: samorządy lokalne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne koordynatorzy, zarządzający i pracownicy organizacja szlaków i obiektów.
Pożądaną grupą docelową bezpośrednich uczestników szkolenia są: 
a) członkowie władz samorządowych na szczeblu województw i powiatów, gmin i miast oraz pracownicy urzędów samorządowych, szczególnie odpowiedzialni za działy: turystyka, promocja, kultura, 
b) kierownicy i pracownicy obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz placówek kulturalnych (muzea publiczne i prywatne, cenne obiekty sakralne, skanseny, parki tematyczne, parki kulturowe, parki narodowe i krajobrazowe, inne atrakcje turystyczne, teatry i domy kultury)
c) właściciele i kierownicy hoteli, lokali gastronomicznych oraz usług transportowych
d) przewodnicy miejscy i terenowi, kierownicy lokalnych i pracownicy organizacji turystycznych, informacji turystycznej oraz biur podroży, zajmujących się turystyką przyjazdową, przedstawiciele zespołów artystycznych, środowisk twórczych lub grup rekonstrukcji historycznych 
e) przedstawiciele miejscowych uczelni i szkół średnich, prowadzących zajęcia z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa,
f) inne osoby lub reprezentanci instytucji, które zdaniem zlecającego szkolenie mają lub mogą mieć związek z turystyką przyjazdową na terenie miasta i regionu

Opis szkolenia: Dwudniowe szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne i warsztatowe. 
Jest ono przygotowane na podstawie wyników poprzedzającej je oceny potencjału turystyczno-kulturowego przestrzeni istniejącego, planowanego lub konstruowanego szlaku. Na zlecenie Starostw Powiatowych, urzędów miejskich Regionalnych (ROT) i Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT)oraz innych instytucji szkolenie przeprowadza zespół dydaktyków i praktyków z uczelni poznańskich oraz poznańskiego touroperatora: Biura Podróży KulTour.pl, specjalizującego się w organizowaniu wypraw turystyki kulturowej oraz jej promocji. 
Szkolenie jest organizowane na podstawie uzgodnionego programu i pod kierunkiem dr Armina Mikos von Rohrscheidt, wykładowcy specjalności „turystyka kulturowa”, autora licznych publikacji teoretycznych na temat szlaków kulturowych, ich tematyzacji i organizacji, a jednocześnie autora pierwszej polskiej monografii na ten temat („Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy”, wyd. 2008).

Cel szkolenia:
Przygotowanie oferty regionalnego lub subregionalnego tematycznego szlaku turystycznego albo lokalnej trasy tematycznej na podstawie realnie istniejącego potencjału w zakresie turystyki kulturowej i zgodnie z zasadami organizowania produktu turystycznego. Ewentualnie: modyfikacja strukturalna i ofertowa istniejących produktów (szlaków lub tras) tematycznych 

Elementy szkolenia:
1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami popytowymi oraz zakresem i rodzajami turystyki kulturowej, 
2. Wprowadzenie w teoretyczne podstawy i zasady wyznaczania, tematyzacji i organizacji turystycznych szlaków tematycznych (regionalnych i tras lokalnych) jako formy organizacji turystyki kulturowej na obszarze jej recepcji.
3. Ukazanie szans mikroregionów i miast, wynikających z organizacji szlaku na ich obszarze, w tym: wzrostu identyfikacji regionalnej, promocji regionu, zwiększeniu zysku z turystyki.
4. Przedstawienie możliwości wynikających z funkcjonowania w przestrzeni szlaku tematycznego dla obiektów i placówek kulturalnych oraz pozostałych potencjalnych atrakcji turystycznych na danym obszarze
5. Prezentacja wyników przeprowadzonej waloryzacji i analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta, mikroregionu lub regionu w ujęciu tematycznym oraz wynikających z niej wniosków w zakresie możliwej turystycznej oferty tematycznej,
6. Prezentacja i wybór propozycji szlaków tematycznych dla regionu/mikroregionu/miasta
7. zapoznanie z mechanizmami współpracy w budowaniu szlaku tematycznego jako produktu turystyki kulturowej dla (mikro)regionu 
8. Warsztat w zakresie tworzenia szlaku tematycznego i powołanie lokalnego zespołu działającego na rzecz jego tworzenia.

Oczekiwany efekt szkolenia:
- przyrost fachowej wiedzy uczestników na temat oczekiwań współczesnych turystów kulturowych oraz organizatorów turystyki i sposobów ich zaspokajania, 
- uzyskanie znajomości nowoczesnych zasad i mechanizmów budowania szlaków jako produktów w szeroko rozumianej turystyce kulturowej, 
- intensyfikacja konkretnych działań regionie lub mieście na rzecz poprawy jakości istniejącej oferty oraz jej lepszej promocji, 
- podjęcie konkretnych działań na rzecz tworzenia szlaków tematycznych lub poprawy funkcjonowania istniejących tras i szlaków, w tym koordynacji, dostępności obiektów i uzupełnienia ich o brakujące moduły oferty turystyczno-kulturowej, wzbogacenie wachlarza usług usługi.

Bliższe informacje na temat szkolenia:

KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej
Telefon: 61 879-50-62

Email: biuro@kultour.pl

Tą drogą udzielamy też wszelkich dodatkowych informacji na temat szkolenia.
 
Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij